תתגדמנה המילים ותקצר היריעה להביע לכם מילות הערכה על תשומת הלב האישית והחמה..על ההתחשבות בכל פרט על המעקב והטיפול...

 

N-iec

> חזרה לכל מכתבי התודה >תודה, ימי גיבוש

top